האגודה הבינלאומית למדיטציה בישראל מלמדת את טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית בישראל משנת 1968. לאגודה למעלה מ 50,000 חברים רשומים.

חברתנו פיתחה מערכת חדשה לניהול קשרי החברים של האגודה.