מפעל השירה על שם פרופסור עזרא פליישר ז"ל עוסק בפענוח, זיהוי וקטלוג של קטעי השירה שנשתיירו באוספי הגניזה הקהירית. לשם כך פיתחה חברתנו בסיס נתונים ייחודי המכיל למעלה מ-82,000 כותרים של פיוטים מהגניזה, וקרוב ל-70,000 התחלות של פיוטים מהגניזה. בסיס הנתונים מאפשר מגוון חיתוכים וניתוחים של הנתונים. תיאור של המפעל מופיע באתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.