מכון סאלד הינו מכון מוביל בתחום מדעי החברה וההתנהגות.  חברתנו פיתחה חבילות תוכנה התומכות בחלק מהפרויקטים המנוהלים על-ידי המכון.

מרכז המידע של המכון מבצע, בין השאר,  ניתוחים סטטיסטיים של פרסומים אקדמיים של חוקרים ישראלים ושל פרסומים משותפים  בין מוסדות אקדמיים בארץ ובין מוסדות אקדמיים בארץ למקביליהם בעולם.  עבודה זו נעשית לצרכי המועצה להשכלה גבוהה.

לשם ניהול נתונים אלה פיתחנו בסיס נתונים ייחודי הקולט את נתוני הפרסומים ממאגרים מגוונים בעולם, מביא אותם לבסיס משותף, ומאפשר את עדכון המידע וביצוע הניתוחים הסטטיסטיים הנחוצים.

בנוסף, מכון סאלד מפיק את שאלוני בחינות הבגרות עבור משרד החינוך.  לשם מעקב אחרי התהליך המורכב של הפקת השאלונים חברתנו פיתחה תוכנה מיוחדת התומכת בניהול תהליך ההפקה.