תוכנת שביט היא תוכנה לבניית וניהול מבחנים ומבדקי איכות. שביט היא תוצר של חמש עשרה שנות ניסיון שהצטברו בחברתנו בניהול מבחנים ומבדקי איכות, ומחליפה את התוכנות הקודמות שלנו. תוכנת "שביט" מאפשרת בניית מבחנים בכל רמת תיחכום וסיבוך מבוקשת. התוכנה מאפשרת, בין השאר:

  • בניית מאגרי שאלות לשימוש חוזר
  • מאגרי שאלות במספר שפות
  • שילוב אובייקטים ויזואליים ואחרים בשאלות
  • איפיון השאלות 
  • הפקת מבחנים ממאגרי השאלות; יצירת מספר לא מוגבל של גרסאות לבחינה
  • קליטה של תשובונים סרוקים
  • ביצוע מבחנים אינטראקטיביים
  • ממשק למערכות תפעוליות
  • מערכת דוחות וסטיסטיקות מתקדמת

"שביט" נרכשה ומותקנת כיום במשרד הבריאות באגפי הסיעוד ובריאות השן, בבית הספר לרפואה שליד הטכניון בחיפה, בביה"ס לסיעוד שליד אוניברסיטת תל-אביב ובתעשייה האווירית. גרסת מבדקי האיכות של "שביט" הוזמנה על-ידי אגף האיכות והאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות.   תוכנת "שביט" הוזמנה על-ידי מנהל התעופה האזרחית לניהול בחינות הסמכה לטייסים.