מפעל הפליאוגרפיה העברית הינו מפעל מדעי שהוקם בשיתוף האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והמרכז הלאומי הצרפתי למחקר מדעי (CNRS), ומטרתו לאפיין ולסווג את כל כתבי היד העבריים מימי הביניים. כתבי היד מסווגים על-ידי מאות מאפיינים שונים: גרפיים, פיזיים, טכניים וטקסטואליים. מתוך הידע על מאפייני כתבי היד המתוארכים ניתן לזהות ולתארך כתבי יד שאינם מתוארכים. תיאור מלא של המפעל ניתן למצוא באתר האקדמיה למדעים.

לשם ניהול נתונים אלה פיתחה חברתנו את בסיס הנתונים "ספרדתא", בסיס נתונים יחיד במינו בעולם המאגד נתונים אלה ומאפשר לבצע מגוון בלתי מוגבל של חיתוכים ושאילתות על כל נתוני המערכת. בנוסף לסיווג ותיאור כתב היד מצורפים לרוב כתבי היד תצלומים אופייניים שלהם ושאלוני העבודה המקוריים של החוקרים. המערכת גם מאפשרת הפקת תיאור מלא של כל כתב יד במאגר. לאחרונה הועלה המאגר כולו לאינטרנט, וניתן לבצע שאילתות ואיתור של כתבי יד באתר. האתר נמצא באתר הספרייה הלאומית.

ממשק חדש לגמרי לספרדתה הועלה באפריל 2019 לאתר הספריה הלאומית.  האתר מתאפיין בממשק פשוט יותר, ובקישוריות מלאה לאתר הספריה הלאומית.